Lucie Kureková

Master's thesis

Testování neoklasického modelu migrace: Empirická analýza panelových dat ČR

Testing the neoclassical migration model: An empirical analysis based on panel data for the Czech republic
Abstract:
V této diplomové práci je empiricky testována platnost neoklasického modelu migrace. K tomuto účelu byla shromážděna data z Českého statistického úřadu týkající se jednotlivých krajů České republiky. Sledované období je dlouhé 10 let, konkrétně se jedná o období mezi lety 2001 až 2010. Vzniklý data set obsahuje 140 pozorování. K testování validity neoklasického modelu byly použity dva ekonometrické …more
Abstract:
In this paper is tested validity of the neoclassical migration model. For this purpose, were used Fixed effects model and VAR model. Data contain period of years 2001 to 2010 from 14 regions of the Czech republic and dataset contains 140 observations. Empirical results of Fixed effects model show that socioeconomic determinants had signifficant influence on regional rate of migration in the Czech republic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 2. 2014
  • Supervisor: Jan Čadil
  • Reader: Petr Mazouch

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39929