Mario Machů

Disertační práce

Analýza metod denitrifikace spalin ve vztahu k životnímu prostředí

Flue gas denitrification methods analysis focused on environment
Anotace:
Moderní průmyslově-spotřební společnost čelí dvěma prozatím protikladným požadavkům na vysokou životní úroveň a zároveň čisté životní prostředí. Pro zachování či růst životní úrovně je zapotřebí zajistit bezpečné a ideálně i levné zdroje energie, bez kterých se průmysl, sektor služeb a nakonec ani domácnosti neobejdou. Spalování jako zdroj energie hraje a do budoucna ještě bude dlouho hrát důležitou …více
Abstract:
Modern industrialized society faces two contradictory demands – high level of comfort and clean environment. For maintaining or raising living conditions society needs safe and in best case scenario cheap energy sources. Without them industrial, commercial nor household sector cannost prosper. Combustion as a source of energy still represents important part of energy sector and will be in near future …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 11. 2017
  • Vedoucí: Zuzana Klečková
  • Oponent: Jiří Novotný, Mária Čarnogurská, Pavel Šonovský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava