Kamila Chlumecká

Bakalářská práce

Stavební řízení

Building Permit Proceedings
Anotace:
Cílem práce je analýza právní úpravy stavebního řízení coby zvláštního typu správního řízení, jak je obsažena v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí práce je komparace se starým stavebním zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, charakteristika …více
Abstract:
The objective of my bachelor thesis is the analysis of legislation governing building proceedings as a special type of administrative proceedings, as contained in the Act no. 183/2006 Sb., On Territorial Planning and Building Code (Building Act), as amended. An integral part of this bachelor thesis is the comparison with the old Building Act no. 50/1976 Sb., On Territorial Planning and Building Code …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Jana Janderová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Chlumecká, Kamila. Stavební řízení. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika