Theses 

Javascriptové a PHP frameworky a knihovny jako pomocník při tvorbě webů s rozšířenými funkcemi – Petr NEUŽIL

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Přírodovědná studia / Informatika se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Petr NEUŽIL

Bakalářská práce

Javascriptové a PHP frameworky a knihovny jako pomocník při tvorbě webů s rozšířenými funkcemi

Javascript and PHP frameworks and classes for easier creation of web sites with advanced functionalities

Anotace: Práce se zabývá PHP a Javascriptovými frameworky a knihovnami. Součástí je ucelený přehled těchto nástrojů, který usnadňuje orientaci v dostupných nástrojích. Vybraná společná kritéria pro všechny nástroje vytvářejí základní porovnání. V práci jsou blíže představeny vybrané frameworky a knihovny. Na příkladech je ilustrováno řešení konkrétních problémů a díky tomu si čtenář může udělat obrázek o složitosti práce s vybranými nástroji.

Abstract: The thesis deals with PHP and Javascript frameworks and libraries. An integrated overview of these tools, which facilitates moving around by using accessible tools, is a part of it. Chosen criteria, that are in common for all tools, create basic comparisons. Chosen frameworks and libraries are further introduced in this thesis. Illustrations of specific solutions to problems are shown in examples and thanks to this the reader can have an idea concerning the complexity of work when using certain tools

Klíčová slova: PHP, Javascript, framework, knihovna, modul, plugin

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=66491 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

NEUŽIL, Petr. Javascriptové a PHP frameworky a knihovny jako pomocník při tvorbě webů s rozšířenými funkcemi. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 21:22, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz