Bc. Martin Butko

Diplomová práce

Využití JavaScript knihoven při tvorbě interaktivních webových uživatelských rozhraní

The Use of JavaScript Libraries to Create Interactive Web User Interfaces
Anotace:
Témou diplomovej práce bolo popísať JavaScriptové nástroje pre tvorbu front-endovej časti webovej aplikácie, ako aj nástroje pracujúce s grafickým formátom SVG. Hlavným cieľom bolo vybrať vhodné nástroje a implementovať dynamický rezervačný systém s interaktívnym používateľským rozhraním, ktorý by bol modulárny a použiteľný v už existujúcich projektoch. Teoretická časť sa zaoberá popisom voľne dostupných …více
Abstract:
The topic of the diploma thesis was to describe JavaScript tools for creating a front-end part of a web application, as well as tools working with the SVG graphic format. The main goal was to select suitable tools and implement a dynamic reservation system with an interactive user interface, that would be modular and usable in existing projects. The theoretical part deals with the description of freely …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radek Vala, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Butko, Martin. Využití JavaScript knihoven při tvorbě interaktivních webových uživatelských rozhraní. Zlín, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie