Bc. Michaela Chourová

Bakalářská práce

Zavedení systému managementu kvality dle standardu ISO 9001 ve společnosti ABC, s. r. o.

The implementation of quality management system standard ISO 9001 in the company ABC, s. r. o.
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je "Zavedení systému managementu kvality dle standardu ISO 9001 ve společnosti ABC, s. r. o.". Tato bakalářská práce je členěna na úvod, teoretickou část, praktickou část a závěr. V této části jsou zpracovány následující témata např. význam a pojetí kvality, historický vývoj kvality a řízení kvality, ISO 9001:2008 a revize ISO 9001:2015. V praktické části nalezneme analýzu …více
Abstract:
The topic of my bachelor work is "The introduction of quality management system according to ISO 9001 at ABC, s. r. o. This bachelor work is devided into an introduction, theoretical part, practical part and conclusion. The theoretical park presents the folowing topics for example: importance of quality, concept of quality including the historical development and quality management, ISO 9001:2008 and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Ludvík Filip
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní