Bc. Tibor Vocásek

Bakalářská práce

Analýza nedůvěry k institucím Evropské unie v době krize: případ České republiky

An analysis of trust to the institutions of the European Union in times of crises: the case of the Czech Republic
Anotace:
Práce zkoumá nedůvěru českých občanů k institucím Evropské unie v době krize kolem roku 2009. Ve vztahu k ní sleduje s pomocí logistické-regresní analýzy individuální charakteristiky spojené se sociálním prostředím jedinců. Výzkum vnímá zejména důležitost aspektu komunikace, v němž se soustředí na roli televizního zpravodajství, a rozeznává rozdíly mezi jeho soukromou a veřejnoprávní formou.
Abstract:
The thesis examines the distrust of Czech citizens towards the institutions of the European Union in times of crisis around 2009. In relation to that, research investigates individual characteristics related to the social environment of individuals by the method of logistic-regression analysis. In particular, the thesis recognizes the importance of the role of communication. It focuses on the role …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Mudríková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií