Bc. Ivana EGRTOVÁ

Diplomová práce

Naučná stezka ve středních Brdech v okolí Zaječova

Nature trail in the central Brdy near Zaječov
Anotace:
Tato diplomová práce představuje návrh naučné stezky v oblasti Střední Brdy, mezi obcemi Zaječov a Obecnice. Trasa je nazvána "Za poznáním středních Brd" a její délka je 11 kilometrů. Na trase je celkem 11 informačních panelů. Panely obsahují stručné informace o Chráněné krajinné oblasti Brdy a zajímavých představitelích místní fauny a flóry, spolu s informacemi o bývalém vojenském prostoru. Projekt …více
Abstract:
These diploma thesis presents a project of a nature trail in the area Střední Brdy, between villages Zaječov and Obecnice. The trail is named "Za poznáním středních Brd" and its length is 11 kilometres. There are 11 informational panels in total along the trail. The panels contain brief information about the nature conservation area Brdy and about interesting representatives of fauna and flóra, together …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Vágnerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

EGRTOVÁ, Ivana. Naučná stezka ve středních Brdech v okolí Zaječova. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/