Bc. Alena Brulíková

Diplomová práce

Pracovní sešit k výuce Jihomoravského kraje pomocí interaktivní tabule

Workbook to teach the South Moravian region using the interactive whiteboard
Anotace:
Diplomová práce „Pracovní sešit k výuce Jihomoravského kraje pomocí interaktivní tabule“ se zabývá využitím interaktivní tabule ve výuce zeměpisu. Práce se skládá z teoretické části, která popisuje materiální didaktické prostředky. Dále charakterizuje interaktivní tabuli a její využití ve výuce zeměpisu. Poslední část je věnována moderním informačním a komunikačním technologiím. Praktická část je věnována …více
Abstract:
Thesis "Workbook to teach the South Moravian using the interactive whiteboard" deals with using interactive whiteboards in teaching geography. The work consists of a theoretical part, which describes the didactic material resources. It further describes the interactive whiteboard and its use in teaching geography. The last section is devoted to modern information and communication technologies. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta