Mgr. Lucie Hejtmánková

Bakalářská práce

Postoje dětí v mladším školním věku k tělesně postiženým lidem

Early school age children's attitudes towards physically handicapped people
Anotace:
Anotace Práce je zaměřena na postoje dětí v mladším školním věku k tělesně handicapovaným lidem. Cílem práce je srovnání postoje dětí z integrovaných tříd a postoje dětí z běžných tříd k tělesně postiženým a zjistit zda existují rozdíly mezi postoji těchto dětí. Výzkumný soubor sestává z 14 žáků z integrovaných tříd a 18 žáků z běžných tříd ve věku desíti a jedenácti let (4. a 5. třída základní školy …více
Abstract:
Abstract This study is focused on attitudes of young school age children toward people with disabilities. The goal of this text is to compare attitudes of children from normal classrooms to attitudes of children from integrate classrooms toward people with disabilities. Thirty-two children participated on this study, fourteen from integrate classrooms and eighteen from normal classrooms elementary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Psychologie