Ing. Monika Koulová

Master's thesis

Porovnání vybraných produktů a služeb Komerční banky, a.s. a eBanky, a.s. pro fyzické osoby

Anotácia:
V diplomové práci se zabývám působením eBanky, a.s. a Komerční banky, a.s. pro fyzické osoby na českém trhu. V první kapitole činností a specializací obou bank, historickým a současným působením, vlastníky a přehledem vybraných finančních ukazatelů za uplynulé období. V druhé klíčové části porovnáním aktivních, pasivních bankovních operací, přímého bankovnictví a speciálních služeb. V navazující části …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2006
  • Vedúci: PhDr. František Jirásek, CSc.
  • Oponent: Ing. Dana Herciková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Master programme / odbor:
Economics and Management / Finance