Markéta Křenková

Bakalářská práce

Probability of outliers and its effects on effectiveness of similarity searching

Probability of outliers and its effects on effectiveness of similarity searching
Anotace:
Efektivní vyhledávání podobných objektů ve velkém množství dat je vyžadováno v mnoha aplikačních doménách. Mnoho technik podobnostního vyhledávání je založeno na geometrickém konceptu metrického prostoru. Objekty jsou obvykle reprezentovány jako vektory a jejich podobnost se měří jako jejich vzdálenost v prostoru. Tato metoda však přesně neodpovídá lidskému vnímání podobnosti komplexních dat, jako …více
Abstract:
Effective searching for similar objects in large datasets is required in many application domains. Many similarity search techniques are based on the geometric concept of metric space. Objects are typically represented as vectors; their similarity is determined by their distance in the space. However, this method does not match human perception of similarity exactly for complex data like images, videos …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2021
  • Vedoucí: prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.
  • Oponent: RNDr. Michal Batko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika