Ing. Ivana Bělohradská

Bakalářská práce

Komunistický režim a opozice v normalizačním období v Československu

The communist regime and opposing units in the period of normalization in Czechoslovakia
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných opozičních aktivit v období normalizace v Československu. Jejím cílem je zatřídit činnost této politické opozice do politologické teorie. K dosažení tohoto cíle je nutné uvést typologii politické opozice na základě zveřejněných teoretických poznatků. Činnost politické opozice v období normalizace v letech 1968 – 1989 v Československu je zaměřena zejména …více
Abstract:
Bachelor thesis isfocused on analysis of selected opposition activities during the period of normalization in Czechoslovakia. Itsaimis to classify the activity of the political opposition in political science theory. Toachieve this goalitis necessary to introduce a typology of political opposition on the basic of published theoretical knowledge. Activities of political opposition in the normalization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní