Bc. Filip Zálešák

Diplomová práce

Kulturní a sociální marketingové prostředí Turecka

Cultural and social marketing environment of Turkey
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením kulturního a sociálního marketingového prostředí Turecka pro účely možného vstupu na tento zahraniční trh. V první kapitole jsou definovány základní pojmy mezinárodního marketingu, mezinárodního prostředí a mezinárodního výzkumu trhu. V druhé kapitole je představena země Turecko z ekonomického, technologického, politického a právního prostředí. Třetí kapitola …více
Abstract:
This thesis deals with the evaluation of the cultural and social marketing environment of Turkey for the purpose of possible entry into this foreign market. The first chapter defines the basic concepts of international marketing, international enviroment and international market research. In the second chapter is introduced country Turkey from economic, technological, political and legal environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/gwtii/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné