Bc. Jana Malkovská

Bachelor's thesis

Integrovaný záchranný systém v ČR

Integrated rescue system in the Czech Republic
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá Integrovaným záchranným systémem v České republice, jehož fungování je pro občany nezbytné. Práce je teoretickopraktického charakteru. Při zpracování práce byly využity metody analýzy, syntézy a metody dotazování. Jádrem teoretické části je rozbor základních pojmů, postavení orgánů veřejné správy a rozbor hlavních a pomocných složek, jejichž činnost je promítnuta i do aplikační …more
Abstract:
The subject of this Bachelor study is Integrated Rescue System of the Czech Republic. Continuous and successful operation of this system is vital to the inhabitants. This subject is, in this Bachelor, dealt with from both theoretical and practical point of view and various analytic, synthetic methods, as well as questionnaires, were used. Breakdown of the general terms, responsibilities of institutes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Legal Specialization / Law in Public Administration

Theses on a related topic

All theses