Ing. Štěpán Šulc

Bakalářská práce

Podnikatelský plán - společnost se zaměřením na outsourcing inventur

The Business Plan - Company Focusing on Inventory Outsourcing
Anotace:
Předmětem mé práce je zpracování podnikatelského plánu společnosti specializující se na provádění inventur zásob a hmotného majetku. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí – na část teoretickou a aplikační. V části teoretické jsou představeny obecně důležité kroky pro zpracování podnikatelského plánu na založení nového podnikatelského subjektu a v aplikační části jsou pak tyto teoretické znalosti …více
Abstract:
The subject of my thesis is the processing of the business plan of companies specializing in the inventory of goods and tangible property. This thesis is divided into two main parts - the part of theoretical and applied. In the theoretical part, I would like to introduce generally important steps for processing a business plan for establishing a new business entity and the application of these theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2011
  • Vedoucí: Ing. Pavla Břečková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní