Šarlota Gunišová

Bakalářská práce

Udržateľný rozvoj vo vybranej destinácií na Slovensku

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu ve vybrané destinaci na Slovensku
Anotace:
Hlavním cílem této práce je navrhnout řešení, které přispěje k takovému rozvoji v Národním parku Nízké Tatry, který by zabezpečil, že přírodní a kulturní bohatství zajišťující ekonomický prospěch v této oblasti bude zachované i pro budoucí generace. Práce zkoumá vliv jednotlivých stakeholderů na vybrané oblasti a snaží se poukázat na důležitost přijetí zodpovědnosti za jejich činnost. Na základě primárních …více
Abstract:
The main aim of the thesis is to suggest the solution, that contributes to the development of the National park Low Tatras, which secures the conservation of the natural and cultural heritage providing the economic benefit also for future generations. This thesis examines the impact of the single stakeholders on the chosen areas, with the attempt to point out the importance of accepting the responsibility …více
Abstract:
Hlavným cieľom tejto práce je navrhnúť riešenie, ktoré prispeje k takému rozvoju v Národnom parku Nízke Tatry, ktorý by zabezpečil, že prírodné a kultúrne bohatstvo zaisťujúce ekonomický prospech v tejto oblasti bude zachované aj pre budúce generácie. Práca skúma vplyv jednotlivých stakeholderov na vybrané oblasti, a snaží sa poukázať na dôležitosť prijatia zodpovednosti za ich činnosti. Na základe …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
  • Oponent: Ida Rašovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta