Mgr. Ekaterina Čermáková

Diplomová práce

Názory klíčových aktérů na uplatnění principů CSR a udržitelného rozvoje na úrovni vybrané obce

Opinions of members of municipal council on using of the social responsibility and sustainable development principles in the concrete municipality
Anotace:
Symbolickým cílem výzkumu je upozornit zastupitelstvo vybrané obce na možnost aplikace konceptů společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Aplikačním cílem je nalezení možnosti rozvoje principů konceptů společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje, které by mohly ovlivnit kvalitu a efektivnost řízení zkoumané obce a celkem zlepšit život obyvatel v dané obci. Za pomoci literatury autorka definuje …více
Abstract:
The symbolic aim of the research is to draw attention of the municipal council to the posibility of applying the concepts of social responsibility and sustainable development. The application aim is to find the posibility of developing the principles of social responsibility and sustainable development that could influence the quality and efficiency of the management in the municipality and generally …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje