Jitka Feixová

Bakalářská práce

Současný životní styl rodiny ve městě a na venkově

Contemporary family lifestyle in town and in the country
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o životním způsobu současné rodiny ve městě a na venkově.Jejím cílem je nejprve charakterizovat současnou rodinu v dnešní společnosti. Další tři kapitoly jsou věnované historickému vývoji rodinného života, naplňování funkcí rodiny a rodinnému prostředí. V druhé hlavní kapitole se věnuji životnímu stylu v informační společnosti a typologiím životních stylů. Poslední dvě …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB1062

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2010
  • Vedoucí: Jiří Semrád
  • Oponent: Václav Bělík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv