Theses 

Současný životní styl rodiny ve městě a na venkově – Jitka Feixová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jitka Feixová

Bakalářská práce

Současný životní styl rodiny ve městě a na venkově

Contemporary family lifestyle in town and in the country

Anotace: Bakalářská práce pojednává o životním způsobu současné rodiny ve městě a na venkově.Jejím cílem je nejprve charakterizovat současnou rodinu v dnešní společnosti. Další tři kapitoly jsou věnované historickému vývoji rodinného života, naplňování funkcí rodiny a rodinnému prostředí. V druhé hlavní kapitole se věnuji životnímu stylu v informační společnosti a typologiím životních stylů. Poslední dvě kapitoly teoretické části jsou zaměřeny na odlišnosti v životě ve městě a na venkově a na volný čas jako ukazatel životního stylu.Průzkum má především odhalit rozdíly ve způsobu trávení volného času rodin žijících ve městě a na venkově a vyhodnotit spokojenost rodin s nakládáním s jejich volným časem.Pomocí grafů je v závěrečné podkapitole shrnuto, zda hypotézy jsou nebo nejsou ověřeny.

Klíčová slova: životní styl, život ve městě, život na venkově, volný čas

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2010
  • Vedoucí: Jiří Semrád
  • Oponent: Václav Bělík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 15:51, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz