Michaela Perczynská

Bachelor's thesis

Efektivní výukové strategie v hodinách AJ na vysoké škole

Effective Teaching Strategies in University EFL Classes
Abstract:
This bachelor thesis focuses on effective teaching strategies in university EFL classes. The theoretical part of the paper provides a systematic overview of pedagogical competences and essential teaching skills which form the basis for effective teaching. The practical part provides an overview of teaching at university and attempts to find out how the students perceive their teachers´ key skills.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na efektivní strategie výuky v hodinách AJ na vysoké škole. Cílem teoretické části práce je podat systematický přehled pedagogických kompetencí a klíčových dovedností učitele, které tvoří základ pro efektivní výuku. Cílem praktické části je nahlédnout do způsobu vyučování na VŠ a pomocí strukturovaného dotazníku zjistit, jak studenti vnímají klíčové dovednosti učitele …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2016
Accessible from:: 3. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: PaedDr. Zuzana Šaffková, CSc., M.A.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Perczynská, Michaela. Efektivní výukové strategie v hodinách AJ na vysoké škole. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická