Theses 

Projekty zaměřené na prevenci chrupu u dětí předškolního a školního věku. – Mgr. Petra Čekalová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Petra Čekalová

Bachelor's thesis

Projekty zaměřené na prevenci chrupu u dětí předškolního a školního věku.

Projects concentrating on dental prevention in children preschool age and school age.

Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o preventivních zubních programech provozovaných v České republice určených dětem předškolního a školního věku. Práce je tematicky rozdělena do několika částí. První část je vedena teoreticky a je zde popsána stavba dětského a stálého chrupu, zmíněny jsou i rozdíly mezi oběma denticemi. Rovněž je zde uvedeno, proč je nutné se o chrup pečlivě starat a jaké jsou prostředky ústní hygieny. Ve druhé části práce je uveden podrobný popis preventivních zubních programů konaných v mateřských a základních školách v České republice. Třetí část práce obsahuje výsledky mého praktického výzkumu, pro který jsem využila preventivní zubní program Zdravý zoubek. Pomocí dotazníků jsem si ověřovala, co děti vědí o svém chrupu před započetím zmíněného preventivního programu a jaké vědomosti mají po jeho absolvování. Výsledky jsem vyhodnotila pomocí grafů a tabulek.

Abstract: The topic of this bachelor´s thesis is Projects concentrated on dental prevention for children of pre-school age and school age. This work consist of two parts, the first part is theoretical and the second part is practical. The first part contains anatomy of tooth, type of dentition, preventive stomatology, cause of high children´s cariosity and in the last theoretical part are described preventive teeth programs which are practiced in the Czech Republic. I devoted to the level of children´s pre school and school age dental hygiene in the practical part of work. I studied children´s erudition in this part before initiating the program Healthy tooth and after. I found out the improvement which apply to dental care in both groups from the date of evaluation.As a result from datas collected are that preventive dental programs are effective and it is important teach to children the information on proper dental care from childhood.

Keywords: Klíčová slova, anatomie zubu, dočasný chrup, stálý chrup, preventivní stomatologie, příčiny vysoké kazivosti zubů u dětí, preventivní zubní programy Key words, anatomy of tooth, deciduous dentition, permanent dentition, preventive stomatology, cause of high children´s cariosity, preventive teeth programs

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Jana Gajdošová
  • Reader: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 24/5/2019 23:14, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz