Theses 

Problematika znalosti zubní hygieny na základních školách a přístup žáků druhého stupně k zubnímu zdraví – Bc. Iva Svobodová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Iva Svobodová

Bakalářská práce

Problematika znalosti zubní hygieny na základních školách a přístup žáků druhého stupně k zubnímu zdraví

The issue of knowledge of dental hygiene at primary schools and older pupils attitude to dental health

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou znalosti zubní hygieny na základních školách a přístupem žáků druhého stupně k zubnímu zdraví. Práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretický díl se věnuje charakteristikám dětského věku, funkcím a charakteristikám zubů, vývoji, prořezávání dočasné a stálé dentice, častým onemocněním ústní dutiny, jako jsou zubní kaz, zánět dásní a parodontitida. Jsou zde shrnuty základní prevence vzniku zubního kazu a představeny preventivní programy a projekty v oblasti zubní péče v ČR. V praktické části je provedeno kvantitativní šetření zjišťující přístup žáků druhého stupně základní školy k zubnímu zdraví. Je stanoveno pět cílů, které jsou posouzeny pomocí analýzy dotazníkového šetření a následně jsou vyhodnoceny.

Abstract: This Bachelor’s thesis investigates the problems related to dental hygiene at primary schools and the attitude of the students in the second stage towards their dental health. This work consists of theoretical part and practical part. The theoretical one discusses about the characteristics of children age, the functions and characteristics of teeth, pruning of temporary and permanent dentition, and common oral diseases such as dental caries, gingivitis and periodontitis. The prevention methods of dental caries are summarized. The preventive programs and projects in the field of dental care in the Czech Republic are discussed. In the practical part, a quantitative survey was carried out and it was able to evaluate the attitude of students in the second stage towards their dental health. There are five goals set up which are fullfilled through the analysis of questionnaire and subsequently evaluated.

Klíčová slova: Zubní hygiena, zubní kaz, přístup žáků, zdraví, výchova ke zdraví Dental hygiene, dental caries, student´s attitude, health, health education

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 21:13, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz