Lucie FIKAROVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská diagnostika a ošetřovatelské diagnózy v pediatrii

Nursing diagnostics and nursing diagnoses in Pediatrics
Anotace:
Dětské ošetřovatelství má svá specifika, ať už v odlišnostech v péči o dítě během jednotlivých vývojových stádiích, či ve spektru onemocnění a jejich klinických projevech. Sestry pečující o dětského pacienta by měly respektovat všechny zvláštnosti pediatrického ošetřovatelství, což jistě činí ošetřovatelskou diagnostiku složitou a náročnou zároveň. V teoretické části bakalářské práce {\clqq}Ošetřovatelská …více
Abstract:
Children´s nursing has its particularities, whether in differences between child care during individual development stages or in the range of illnesses and their clinical manifestations. Nurses taking care of a child patient should observe all particularities of pediatric nursing which surely makes the nursing diagnostics diffucult and demanding. The theoretical part of the bachelor{\crq}s thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2009
Zveřejnit od: 5. 5. 2009
Identifikátor: 13237

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
 • Vedoucí: Mgr. Dita Nováková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIKAROVÁ, Lucie. Ošetřovatelská diagnostika a ošetřovatelské diagnózy v pediatrii. Č. Bud., 2009. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 5. 5. 2009 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses lr8wq6 lr8wq6/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.