Jana MATYŠČÁKOVÁ

Bakalářská práce

Domácí násilí páchané na ženách a neziskové organizace

Domestic violence against woman and non-profit organizations
Anotace:
Bakalářská práce " Domácí násilí páchané na ženách a neziskové organizace" se zabývá problematikou domácího násilí. Zaměřuje se na důležité pojmy týkajících se domácího násilí. Zmiňuji se o možných obětech, kterými jsou nejčastěji ženy. Závěr práce se zaměřuje na možnosti pomoci obětem domácího násilí, neziskové organizace a azylové domy.
Abstract:
Bachelor Thesis " Domestic Violence against Women and non-profit Organization" deals with problems of domestic violence. It aims at important notions relating do domestic violence. I mention of potential victims, who are mosty women. Conclusion of the thesis focused on the opportunities to help victims of domestic violence, non-profit organizations and sanctuary houses.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2011
Zveřejnit od: 3. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATYŠČÁKOVÁ, Jana. Domácí násilí páchané na ženách a neziskové organizace. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.1.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 1. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta