Bc. Andrea Boháčová

Diplomová práce

Násilné trestné činy páchané na ženách, pomáhající organizace, jejich činnost v oblasti sociálního marketingu a součinnost s Policií ČR

Violent crimes against women, helping organizations, their activities in the field of social marketing and collaboration with the Police of the Czech Republic
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje problematice násilných trestných činů páchaných na ženách a činnosti nestátních neziskových organizací. První kapitola popisuje teoretická východiska patologických jevů a rozebírá pojmy sociální deviace a sociální patologie. Další kapitola je zaměřena na konkrétní násilné trestné činy páchané na ženách, jejich právní úpravu, na analýzu některých mýtů vztahujících se k …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on issue of violent crimes against women and activities non-governmental non-profit organizations. The first chapter describes the theoretical bases of pathological phenomena and discusses the concepts of social deviance and social pathology. The next chapter is focused on specific violent crimes against women, their legislation and the analysis of some myths related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jiří Němec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní