Helena Pavlíková

Diplomová práce

Problematika nezaměstnanosti žen z pohledu jejich dalšího vzdělávání a znovu začlenění na trh práce

Women's unemployment problems of from the sight of further education and reintegration into the labour market
Anotace:
Poukazuje na základní aspekty nezaměstnanosti žen a analyzuje její možné příčiny vzniku a trvání. Účast v rekvalifikačních kurzech, poradenských programech a dalším vzděláváním je šance k rychlému návratu na trh práce a otevření nových možností seberealizace
Abstract:
It refers to basic aspects of unemployment of women and analyze possible cause of origin and duration. Participacion in retraining schemes, vocational counseliing, further training is chance of quiek reintegration into the labour market and opening new possibilities of self- fulfillment
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: Alena Opletalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.

Univerzita Palackého

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Pedagogika - správní činnost