Bc. Veronika Melichárková

Master's thesis

Interní audit a Benchmarking

Internal auditing and Benchmarking
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na interní audit a benchmarking. Funkce i úloha obou činností je popsána jak teoreticky, tak i na praktickém příkladu. Práce se v teoretické části zabývá detailním prozkoumáním činnosti interního auditu, jaké úkoly řeší a celkovým profilem interního auditora. Cílem praktické části je zachytit průběh auditu v Sociálních službách města Kroměříže a uplatnit tak získané teoretické …more
Abstract:
The diploma thesis focuses on internal auditing and benchmarking. Both function and purpose of these two procedures are described from theoretical, as well as practical standpoint. The theoretical part of the thesis provides a detailed analysis of the procedures of an internal audit, the tasks it deals with and a general profile of an internal auditor. The aim of the practical part of the thesis is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2013
  • Supervisor: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.
  • Reader: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní