Bc. Ondřej Feřtek, DiS.

Diplomová práce

Euthanasie: právní a etické aspekty ochrany lidského života v jeho terminální fázi

Euthanasie: the legal and ethical aspects of human in the terminal phase
Anotace:
Na začátku je třeba ozřejmit co vlastně znamená to v poslední době stále více diskutované téma eutanazie. V současné vyspělé společnosti disponující vyspělou technikou a moderní vědou, která se pro člověka jeví jako samozřejmost se však nabízí otázka, zda jsme vůbec schopni a ochotni zabývat se otázkou smrti, která se týká každého z nás. Evidentní je ten fakt, že pokud existují možnosti udržet člověka …více
Abstract:
At the beginning of the thesis I would like to clarify the meaning of the word euthanasia, which has been often discussed lately. In today's highly developed world, fully equipped with highly advanced technology and modern science, we should ask ouselves: are we willing and able to worry about death, which is a part of everyone´s life? It is evident that today we have possibilities to keep alive people …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Petr Blažek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. René Šifta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní