Bc. Jitka Jelínková

Diplomová práce

Euthanasie: právní a etické aspekty ochrany lidského života v jeho terminální fázi

Euthanasie: the legal and ethical aspects of human in the terminal phase
Anotace:
Práce se věnuje jednomu z nejdiskutovanějších témat současných diskuzí po celém světě a to otázce legalizace eutanazie. Cílem práce je seznámit čtenáře blíže s touto problematikou, tak aby byl schopen si utvořit vlastní názor a vytříbit si pohled na celou problematiku. V teoretické části se práce zaměřuje na seznámení s historií, současným stavem a se základními pojmy jako jsou Paliativní péče a pasivní …více
Abstract:
This work addresses one of the most discussed topics of current discussions around the world and that the issue of legalization of euthanasia. The aim is to acquaint the reader closer to this issue and to be able to form their own opinion and refine the view of the whole issue. In the theoretical part of the work focuses on familiarization with the history, current state and the basic terms such as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Petr Blažek, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. František Laštovka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace