Bc. Karel Brandejský

Bakalářská práce

Správní trestání v oblasti životního prostředí – na úseku odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

Administrative Punishments in the Environmental Issues - the Field of Waste Management and Air Protection
Anotace:
Anotace Tato bakalářská práce se zabývá správním trestáním v oblasti životního prostředí, zejména na úseku odpadového hospodářství a ochrany ovzduší. Po shrnutí vývoje správního práva trestního na území České republiky se věnuje vymezení správně právní odpovědnosti a klasifikaci správních deliktů. V navazující zvláštní části je pojednáno o oblasti životního prostředí a právu životního prostředí ve …více
Abstract:
Annotation This bachelor thesis deals with administrative punishment in the sphere of environment, especially in the fields of waste management and air protection. Having summed up the development of administrative law in the territory of the Czech Republic it settles the limits of legal responsibility and classifies administrative offenses. The consequent part is devoted the sphere of environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta