Nikolaj Kolesnik

Diplomová práce

International Negotiations in Multinational Company of IUY.

International Negotiation in Multinational Company of International Union of Youth
Anotace:
Téma vyjednávání v obchodu je konceptem, který byl studován po staletí. Především od 20. století tato problematika postupně získává více pozornosti. Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním vztahu mezi chováním zaměstnanců Mezinárodního Svazu Mládeţe v Praze a jejich stylem vyjednávání. Z výsledků výzkumu vyplývá, ţe jednání zaměstnanců můţeme předvídat, pokud známe charakteristiky jejich chování. …více
Abstract:
Negotiation has been a frequent subject of research over past centuries, especially in 20. century this area of business has been recognizing an increasing popularity. This thesis is exploring connections between employees' behaviour of the International Union of Youth in Prague and their negotiation style. Pursuant the research it appears that we can predict employees negotiation style if we are familiar …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 4. 2015
  • Vedoucí: Mikuláš Pichanič
  • Oponent: David Říha

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57681

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / International Business - Central European Business Realities