BcA. Michal Grombiřík, DiS.

Bakalářská práce

Manažerské vyjednávání v oblasti hudebního umění

Managerial negotiations in the musical arts
Anotace:
Diplomová práce „Manažerské vyjednávání v oblasti hudebního umění“ pojednává o individuálním manažerském vyjednávání. V teoretické části popisuje jeho fáze, styly a strategie. Dále ve své praktické části porovnává a vysvětluje způsoby vyjednávání v kulturních institucích v artificiální a nonartificiální hudební oblasti. Specifikuje také prvky ve vyjednávání v oblasti hudebního umění.
Abstract:
Diploma thesis „ Managerial negotiations in the musical arts” deals with individual managerial negotiations. The theoretical part describes its phases, styles and strategies. Furthermore, in its practical part compares and explains how to negotiate in cultural institutions in artificial and non-artificial music. It also specifies the elements in the negotiations in the musical arts.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D., doc. Ing. MgA. Lucie Šilerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/jm1es/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Hudební manažerství