Theses 

ZOO, produkt cestovního ruchu – Bc. Žaneta Mazurová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Žaneta Mazurová

Bakalářská práce

ZOO, produkt cestovního ruchu

ZOO product of tourism

Anotace: Bakalářská práce se zabývá pojmy cestovní ruch, zoologická zahrada, seznamuje čtenáře s legislativou upravující zoologické zahrady, významem a úkoly moderních zoologických zahrad a historií ZOO v České republice i ve světě. Bakalářská práce je zaměřena na zoologickou zahradu v Brně. Seznamuje se základními informacemi, poskytuje přehled o ekonomickém provozu, návštěvnosti, historii brněnské ZOO a její činnosti v současnosti. Praktická část má za cíl vyhodnotit dotazníkové šetření zaměřeného na návštěvníky ZOO Brno a nastínit doporučení pro možné zvýšení návštěvnosti zoologické zahrady.

Abstract: This bachelor thesis briefly characterizes the concept of tourism, zoological gardens, introduces legislation of zoos, purposes and aims of modern zoological gardens and history of zoos in Czech republic and around the world. The thesis is focused on ZOO Brno. Thesis introduces basic information about the ZOO, provides the overview of economic operation, visit rate, history and its current activities. Practical part of the thesis aims to evaluate the questionnaire survey focused on visitors of the ZOO in Brno and provide advice on improving performance and visit rate of the ZOO.

Klíčová slova: Cestovní ruch, zoologická zahrada, potenciál cestovního ruchu, kulturní cestovní ruch, tourism, zoological garden, potential of tourism, cultural tourism

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
  • Oponent: Ing. Ondřej Repík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 18:33, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz