Bc. Tereza Zahradníková

Master's thesis

Alzheimerova choroba - nemoc celé rodiny

Alzheimer's disease - illness of the whole family
Abstract:
Anotace Diplomová práce „Alzheimerova choroba – nemoc celé rodiny“ pojednává o případové studii rodiny, která se rozhodla vzít si k sobě blízkého příbuzného trpící Alzheimerovým syndromem. Teoretická část obsahuje kapitoly o stáří – definici, periodizaci, dále psychické, fyzické a sociální změny ve stáří. Kapitolu o osobnosti starého člověka, rodině a mezigeneračním soužití. V části o demenci se zabývám …more
Abstract:
Annotation This thesis "Alzheimer's disease - illness of the whole family" deals with a case study of a family which has decided to take care of a close relative suffering from the Alzheimer's syndrome. The theoretical part includes chapters on aging - definition, periodization, as well as mental, physical and social changes in old age, and a chapter on the personality of old people, family and cohabitation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 5. 2013
  • Supervisor: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martina Hrdá, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta