Theses 

Hodnocení v předmětu tělesná výchova na základní škole – Bc. Helena Otmarová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Helena Otmarová

Master's thesis

Hodnocení v předmětu tělesná výchova na základní škole

Evaluation in P.E. classes at the first grade of elementary schools

Abstract: Tato diplomová práce se zabývá hodnocením tělesné výchovy na 2. stupni základních škol. První – teoretická část pojednává o jednotlivých vyučovacích metodách a přistupuje k nim z hlediska pohledu na tělesnou výchovu. Poukazuje na to, jak je hodnocení v tělesné výchově důležitý a složitý komplex a na co všechno je důležité si dát pozor.Druhá - praktická část zjišťuje, jaké diagnostické metody učitelé používají pro hodnocení žáků. Ukazuje, jak učitelé k diagnostice přistupují a jaký systém hodnocení mají. Zaměřuje se na to, co učitelé nejčastěji hodnotí a co všechno je pro ně v tělesné výchově důležité.

Abstract: This master thesis deals with the evaluation of physical education at the second grade of elementary schools. The first section (theoretical) introduces the various teaching methods and approaches them from the point of view of physical education. It shows how the evaluation in physical education is important and complex system, and what is important to watch out for.The second section (practical) explorers how teachers use diagnostic methods for assessing pupils. It shows how teachers approach to diagnosis and evaluation system, which they have. It focuses on what teachers most frequently evaluated and what is their importance in physical education.

Keywords: proces výchovně vzdělávací, metody vyučovací, metody diagnostické, hodnocení

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2015
  • Supervisor: Mgr. Brigita Stloukalová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Dana Feltlová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Text práce Text práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové


Go to top | Current date and time: 27/5/2019 01:27, Week 22 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz