Marcel Tkáčik

Bachelor's thesis

Quantifying the quality of predictions: G3 model evaluation

Testování kvality predikcí: vyhodnocení modelu g3
Anotácia:
Nedávný rozvoj Nových keynesiánských modelů motivoval mnoho centrálních bank k vývoji vlastních DSGE modelů pro analýzu měnové politiky a tvorbu prognóz. Cílem této studie je otestovat kvalitu predikcí České národní banky, která vyvinula vlastní DSGE model a používá ho jako jádrový predikční model od července roku 2008. Kvalita predikcí byla vyhodnocena srovnáním s Ministerstvem financí České republiky …viac
Abstract:
Recent developments of New Keynesian models attracted many central banks to develop their own DSGE models for policy analysis and forecasting. The aim of this study is to evaluate the quality of the predictions made by the Czech National Bank which developed its own DSGE model and use it as the core forecasting model from July 2008. The quality of the predictions has been evaluted by comparing it with …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2015
  • Vedúci: Pavla Vozárová
  • Oponent: Martin Janíčko

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48015