Jan Wasserbauer

Diplomová práce

Testování optického zesilovače pro optické sítě

Testing of Optical Amplifiers for Optical Networks
Anotace:
Diplomová práce se zabývá popisem a testováním optických zesilovačů, které se používají v dnešních optických komunikacích. Diplomová práce je rozdělená na několik částí. V první části je teoreticky rozebrán princip funkce xWDM sítí a optických zesilovačů se zaměřením především na erbiem dopovaný vláknový optický zesilovač.Tato část dále popisuje fyzikální principy na jejíchž základu zesilovač pracuje …více
Abstract:
The thesis focuses on the description and testing of optical amplifiers which are used in optical communications these days. The thesis is divided into three parts. The first part is aimed on the theoretical background, describes the principles of xWDM networks and optical amplifiers with focusing on the Erbium doped fiber optical amplifier. This part also describes the physical principles based on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Jan Látal
  • Oponent: Jozef Dubovan

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika