Mgr. Johana Kotišová

Doctoral thesis

Freezing: An ethnography of crisis reporters

Freezing: An ethnography of crisis reporters
Abstract:
Disertační práce se zabývá vlivem technologií na emocionální zkušenost novinářů vytvářejících zpravodajství o krizových situacích. Emoce žurnalistů vážící se k jejich práci tvoří jádro paradoxu jejich pozice mezi tradičním žurnalistickým závazkem zachovávat objektivitu – chápanou jako odstup, neutralitu a nestrannost – a morálním závazkem tváří v tvář utrpení druhých jednat. Pochopení emocionální zkušenosti …more
Abstract:
ší. Přesněji řečeno, technologie self, sebe-řízení a sebe-management subjektů ústící v ekonomicky i osobně žádoucí self, vedou novináře k tomu, aby vnímali a jednali prostřednictvím (mediálně)-organizační perspektivy. Jejich emocionální styly tak představují i organizační identity, neoddělitelně spjaté jak s obecnou novinářskou profesní ideologií, tak se specifickými podobami moci uplatňované v jednotlivých …more
Abstract:
This dissertation explores the technological co-shaping of journalists’ emotional experience in crisis situations. Journalists’ work-related emotions lie at the core of the paradox of the traditional journalistic commitment to objectivity – understood as detachment, neutrality and impartiality – and the moral commitment to action vis-a-vis other people’s suffering, and thus are vital to study in order …more
Abstract:
nalists’ professional ideology in general and power circulating within specific media organizations in particular. Furthermore, crafting the right extent of involvement or detachment is inextricably linked to views on how emotions should (not) appear in the news. The value of detachment and emotion-less objectivity is not carved in stone or interpreted uniformly, but rather is open for interpretation …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 11. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 1. 2018
  • Supervisor: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D., Christophe Dubois, PhD
  • Reader: Ph.D. Charles Michael Elavsky, Professor Christine Servais

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Doctoral programme / field:
Sociology (4-years) / Sociology