Bohumil HAVEL

Bakalářská práce

Komparace kondičních charakteristik individuálního herního výkonu vybraných hráčů týmu FCVP

Comparison of fitness characteristics of individual game performance of selected FC Viktoria Plzeň teams
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je porovnání vybraných hráčů dvou kategorií týmu FC Viktoria Plzeň pomocí dat speciálního systému GPS. Zaměřuje se na kondiční charakteristiky individuálního herního výkonu A-týmu a B-týmu FC Viktoria Plzeň. Kvůli pandemii COVID-19 nebylo umožněno odehrání ligových utkání, a tak se bakalářská práce zabývá porovnáním dat získaných v tréninkovém procesu. Data jsou tedy zpětně …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is comparing selected players of two categories from team FC Viktoria Pilsen by using data from special system of GPS. It is focused on the conditioning characteristics of the individual game performance in A-team and B- team FC Viktoria Pilsen. Due COVID-19 pandemic, it wasn't possible to play league matches, so the bachelor thesis deals with the comparing of the data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVEL, Bohumil. Komparace kondičních charakteristik individuálního herního výkonu vybraných hráčů týmu FCVP. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport