Bc. Michal Štichauer

Diplomová práce

Aplikace pro měření a zpracování dat inerciálních senzorů a GPS

Applications for measurement and processing inertial sensors and GPS data
Anotace:
Práce se zabývá návrhem a realizací Java aplikace pro zpracování signálů GPS a inerciálních senzorů. Teoretická část stručně shrnuje poznatky o satelitních navigačních systémech, souřadných soustavách, inerciálních senzorech, inerciální navigaci a filtraci diskrétního signálu. Práce dále uvádí mechanizační rovnice inerciálních navigačních systémů, zabývá se kalibrací akcelerometrů a obecně popisuje …více
Abstract:
This thesis deals with the design and implementation of Java application for GPS and inertial sensors signals processing. Theoretical part briefly summarizes the knowledge of satellite navigation systems, coordinate systems, inertial senzore, inertial navigation and discrete signal filtration. The thesis also shows the mechanization equations of inertial navigation systems, deals with the accelerometers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2014
  • Vedoucí: Ing. Karel Šimerda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Štichauer, Michal. Aplikace pro měření a zpracování dat inerciálních senzorů a GPS. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky