David KRČMÁŘ

Diplomová práce

Online podpora předmětu Didaktika ICT

Online support for the subject Didactics of ICT
Anotace:
Cílem této diplomové práce je tvorba e-kurzu v prostředí LMS Moodle pro předmět Didaktika ICT v rámci studijního programu Učitelství při 1. st. ZŠ za účelem jeho inovace po stránce obsahové i formální. E-Kurz absolvovaly studentky prezenčního i dálkového studia na vysoké škole. Obsah e-kurzu zahrnuje prvky zaměřené na rozvoj vzdělávacího obsahu Algoritmizace a programování, což je základní oblast podporující …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to create an e-course in the LMS Moodle environment for the subject Didactics of ICT within the study program Primary school Teacher Training for the purpose of its innovation in terms of content and form. The course was completed by full-time and distance female students at the university. The e-course content includes elements leading to developing the educational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tatiana Havlásková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRČMÁŘ, David. Online podpora předmětu Didaktika ICT. Ostrava, 2022. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro 2. stupeň základních škol / Tělesná výchova - Informační a komunikační technologie