Bc. Petra Toušová

Diplomová práce

Efektivní řízení lidských zdrojů (získávání a výběr zaměstnanců)

Effective Human Resources (recruitment and selection of employees)
Anotace:
Práce se zabývá problematikou získávání a výběru zaměstnanců. Cílem práce je popsat, vyhodnotit a navrhnout doporučení při procesu získávání a výběru zaměstnanců ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou uvedeny poznatky ze studia odborné literatury, ze kterých dále vycházím v praktické části. V praktické části je popsán proces získávání a výběru pracovníků na základě interních dokumentů a rozhovorů …více
Abstract:
This diploma thesis deals an issue of the process recruitment and selection of employees. The diploma thesis purpose is a description, an analysis and a suggestion for the process of recruitment and selection of employees at a selected company. There are knowledge in the theoretical part of my diploma thesis, which I got during studying of literature. These knowledge are a base for the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní