Bc. Petr Malešák

Diplomová práce

Získávání a výběr zaměstnanců v konkrétním podniku

The process of employee recruitment and selection in a particular company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá oblastí získávání, výběru a adaptace zaměstnanců v podniku se zaměřením na konkrétní pozici. Teoretická část práce je věnována rozboru pojmů problémové oblasti, jako je personální plánování, analýza pracovního místa, získávání, výběr a adaptace zaměstnanců. Cílem praktické části je zhodnocení procesu získávání, výběru a adaptace zaměstnanců v podniku se zaměřením na konkrétní …více
Abstract:
This thesis deals with employee recruitment, selection and adaptation in a particular company focusing on a specific position. The theoretical part is devoted to analysis of key terms such as human resource planning, job analysis, employee recruitment, selection and adaptation. The goal of application part is to evaluate recruitment, selection and adaptation process in a company focusing on a specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta