Bc. Michal Garžík

Bakalářská práce

Absorpční a variabilní kalkulace - výhody a nevýhody

Full and variable costing - advantages and disadvantages
Anotace:
Anotace Předmětem této bakalářské práce je analýza kalkulačních metod používaných ve výrobním podniku. Teoretická část se zabývá tématikou kalkulace obecně a kalkulačními metodami (vysvětluje rozdíly mezi kalkulací plných a kalkulací neúplných nákladů) a dále se zabývá poznatky, které se týkají bodu zvratu a příspěvku na úhradu fixních nákladů a tvorby zisku ve výrobních podnicích. Praktická část ukazuje …více
Abstract:
Annotation Subject of this bachelor work is analysis of calculation methods which are used in manufacturing companies. Theoretical part describing general calculation and other calculation methods (explaining differences between full and variable costing), next is break even point analysis, contribution to refund fix costs and creating profit in manufactures. Practical part demonstrating, what method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 7. 2007
  • Vedoucí: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta