Bc. Marta Štefková, Ph.D.

Diplomová práce

Antroponyma v urbářích z 15.–17. století

Proper Names in Urbars of the 15th–17th century
Anotace:
Předmětem diplomové práce je slovotvorná analýza antroponym excerpovaných z vybraných urbářů pocházejících z období 15.–17. století a výzkum vývoje pojmenovacího systému od fáze oficiální jednojmennosti po vznik víceslovných pojmenovacích typů.
Abstract:
This diploma thesis contains an analysis of proper names in the urbars of the 15–17th century in the light of their origin and building. The second part is focused on progress in system of anthroponyms (the phase of one-proper name system and more-proper name system is described).
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura