Ing. Andrea Pasiarová

Diplomová práce

Připravenost České republiky na vstup do eurozóny – komparace se sitaucí na Slovensku

he readiness of Czech republic to euro adoption - comparison with Slovakian case
Abstract:
Diploma thesis titled „The readiness of Czech Republic to euro adoption – comparison with Slovakian case” is focused on readiness of Czech Republic to join monetary union. Thesis itself, is divided into three parts. The first part of the thesis describes the historical development of european integration from World War II. up to the present, as well as the principles of the Optimum currency area theory …více
Abstract:
Diplomová práca s názvom „Připravenost České republiky na vstup do eurozóny – komparace se situací na Slovensku“ sa zameriava na pripravenost Českej republiky na vstup do menovej únie. Práca je členená na tri časti. Na začiatku práce je predstavený historický vývoj európskej integrácie od II. Svetovej vojny až po súčasnosť. Taktiež zahŕňa teoretický základ Teórie optimálnych menových oblastí. V ďalšej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Šárka Horáková
  • Oponent: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta