Ing. Pavel Uher

Bakalářská práce

Systém CRM v malém podniku

CRM System in the Small Company
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na posouzení CRM systému (řízení vztahů se zákazníky) v malém podniku INVOS. V teoretické části je podrobně popsán marketingový mix, marketingová komunikace a problematika CRM systémů. V praktické části je popsán a analyzován podnik INVOS a dále je popsán návrh implementace systému K2 určený pro tento podnik.
Abstract:
This Bachelor's thesis is focused on customer relationship management in small company INVOS. In the theoretical part is described a marketing mix, a marketing communication and problematics of CRM systems.In the practrical part, there is described and analysed company INVOS. Further, a proposal of implementation of a system K2, which is chosen to this company, is described.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Aleš Koukola

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem