Petra Brčáková

Diplomová práce

Ocenění společnosti OLMA a.s.

Valuation of the stock company OLMA
Anotace:
Cílem této diplomové práce je stanovení objektivizované hodnoty obchodní společnosti OLMA a.s. pro potřeby managementu a vlastníka k datu 31. 12. 2014. Ocenění je zpracováno z pohledu externího subjektu za pomoci veřejně dostupných zdrojů. Teoreticko-metodologická část zahrnuje vysvětlení pojmů spojených s danou problematikou a popis doporučeného postupu při oceňování podniku včetně příslušných metod …více
Abstract:
The aim of this thesis is an establishment of the objectified value of the stock company OLMA for the use of the company management and owner to the date 31. 12. 2014. The valuation is compiled from the point of view of an external subject, using accessible public resources. The theoretical and methodological part includes an explanation of terms and concepts connected with the cited problems and description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Jiří Strouhal
  • Oponent: Luboš Smrčka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50583