Theses 

Vývoj značky a faktory, které ho ovlivňují - značka EIZO – Ing. Milena Charvátová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Ing. Milena Charvátová

Bachelor's thesis

Vývoj značky a faktory, které ho ovlivňují - značka EIZO

Development of the brand and the circumstances that influence it - the brand EIZO

Abstract: Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře se založením a vývojem značky, jejím fungováním na trhu, a představením možných principů, na jejichž základě se značka může stát úspěšnou. V obecné části práce se zabývám teorií vzniku a vývoje značky a uplatněním značky na trhu. Aplikační část pojednává o fungování značky v praxi. Pro svoji analýzu jsem si zvolila úspěšnou značku EIZO a pokusila jsem se dokázat, že poznatky získané v teoretické části jsou ověřeny zkoumáním v praktické části. Celá praktická část je uzavřena dvěma rozhovory s předními představiteli společnosti EIZO.

Abstract: The aim of this thesis is to familiarize readers with the foundation and development of brands, their functioning on the market and with the introduction of principles on which the brand can become successful. In general part, the work deals with theory of development and application of the brand on the market. The practical part deals with the functioning of the brand in practice. For its analysis, I chose successful brand EIZO and I tried to prove that the knowledge gained in the theoretical part are verified by examining the practical part. All the practical part is enclosed with two interviews with leading representatives of EIZO.

Keywords: Brand management, značka, produkt, založení značky, vývoj značky, image značky, image firmy, fungování značky na trhu, niche market, EIZO. Brand management, brand, product, establishment of the brand, development of the brand, brand image, corporate image, functioning of the brand on the market, EIZO.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2012
  • Supervisor: PhDr. Iva Petrová
  • Reader: Ing. Tereza Dvořáková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 21/3/2019 23:18, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz