Theses 

Vývoj značky a faktory, které ho ovlivňují - značka EIZO – Ing. Milena Charvátová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Milena Charvátová

Bakalářská práce

Vývoj značky a faktory, které ho ovlivňují - značka EIZO

Development of the brand and the circumstances that influence it - the brand EIZO

Anotace: Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře se založením a vývojem značky, jejím fungováním na trhu, a představením možných principů, na jejichž základě se značka může stát úspěšnou. V obecné části práce se zabývám teorií vzniku a vývoje značky a uplatněním značky na trhu. Aplikační část pojednává o fungování značky v praxi. Pro svoji analýzu jsem si zvolila úspěšnou značku EIZO a pokusila jsem se dokázat, že poznatky získané v teoretické části jsou ověřeny zkoumáním v praktické části. Celá praktická část je uzavřena dvěma rozhovory s předními představiteli společnosti EIZO.

Abstract: The aim of this thesis is to familiarize readers with the foundation and development of brands, their functioning on the market and with the introduction of principles on which the brand can become successful. In general part, the work deals with theory of development and application of the brand on the market. The practical part deals with the functioning of the brand in practice. For its analysis, I chose successful brand EIZO and I tried to prove that the knowledge gained in the theoretical part are verified by examining the practical part. All the practical part is enclosed with two interviews with leading representatives of EIZO.

Klíčová slova: Brand management, značka, produkt, založení značky, vývoj značky, image značky, image firmy, fungování značky na trhu, niche market, EIZO. Brand management, brand, product, establishment of the brand, development of the brand, brand image, corporate image, functioning of the brand on the market, EIZO.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Iva Petrová
  • Oponent: Ing. Tereza Dvořáková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 11:39, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz